Од мерките не ми се јасни две работи, вели тој,

Прво, зошто некој може да влегува во објекти до 45 дена од прележаната болест. Што се случува на 46 тиот ден? Некои земји дозволуваат 8 месеци или 12 месеци попрележувањето.

Другиот момент што не ми е јасен е зошто со една доза може да се влегува. Една доза е подобра одниедна. Ама очигледно е дека не е доволна за заштита како што треба. Да немаше доволно вакцини, ќе разберев.Ама сега имаме вакцини и за да биде ефектот поефектен, треба да има втора доза. Сега се размислува иза трета доза. Важно ќе има и трета доза. Човек кој е вакциниран со една доза, да се однесува исто ко дане е вакциниран!

Многу е поголема шансата да фати ковид со една доза отколку со две. Тоа значи, до втората доза, да сеизбегнуваат гужви, да се носи маска и да се држи растојание-објаснува докторот.