Финансискиот регулатор на Швајцарија прекори две швајцарски банки за прекршување на нивните обврски за борба против перење пари, додека ја завршуваше петгодишната истрага за зделките на банките со луѓе поврзани со венецуелската државна нафтена компанија ПДВСА.

Надзорот FINMA контактираше со 30 швајцарски банки за време на нејзината истрага – Во исто време имаше дискуија со двајцата поранешни извршни директори на приватната банка Јулиус Баер и рапуваниот Credit Suisse) поради неуспеси во борбата против корупцијата. ФИНМА опомена вкупно пет банки од почетокот на истрагата во 2016 година.

Во последниот случај регулаторот ги критикуваше Banca Zarattini & Co SA и CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA. FINMA откри дека Банка Заратини во периодот помеѓу 2014 и 2018 година и CBH Bank помеѓу 2012 и 2020 година ги прекршиле обврските за борба против перењето пари и нивните должности за спроведување на соодветна политика за управување со ризик, што претставува сериозно прекршување на законот за надзор, соопшти ФИНМА.

-Двете банки не успеаја да спроведат доволно објаснувања за економската позадина во деловните односи и трансакциите со зголемени ризици за перење пари. Недостасуваше соодветна документација и во овие области, се вели во извештајот.

FINMA воведе привремена забрана за прифаќање нови венецуелски и политички експонирани лица како клиенти на Банка Заратини. Мерките наметнати на CBH Bank вклучуваат раскинување на сите преостанати деловни односи со венецуелски клиенти.

Дополнително, CBH мора да ги разгледа другите особено ризични односи со клиентите и да ги прекине доколку е потребно, рече ФИНМА. Банка Заратини рече дека контактирала со регулаторот веднаш штом дознала за потенцијалните проблеми и интензивно соработувала со истрагата. Оттогаш ги подобри своите системи за спречување на перење пари и усогласеност.

-Банката ги прифаќа без резерви заклучоците донесени од надзорниот орган во врска со недостатоците утврдени во начинот на кој банката се бори против перењето пари, нагласувајќи дека овие недостатоци се однесуваат само на ограничен временски период и ограничен број на односи со венецуелски клиенти, се вели.

Во посебна изјава, CBH истакна дека FINMA не наметнала санкции против банката или персоналот и дека банката веќе има донесено одлуки кои се однесуваат на ограничувањата што ги наметна FINMA.