Како што информира Академијата, на собирот ќе имаат излагања 14 учесници – историчари, археолози и историчари на уметноста.

– Ќе бидат презентирани теми поврзани со Битката на Марица, најзначајниот настан од балканската и на на македонската национална историја од времето на доцниот 14 век, теми од средновековната археологија поврзани со средновековните локалитети и тврдини од пределите на Пелагонија и Мариово, јадрото на државата на кралот Волкашин и Марко, како и теми поврзани со архитектурата и уметноста на Марков манастир и, воопшто, уметноста од времето на втората половина на 14 век, соопшти МАНУ.