Првиот човек на ССМ Дарко Димовски вели дека кај повеќето имало некоја интервенција и контакт со инвеститорот. Има поплаки и за исплата на плати под минималецот

– Некои не послушаа, поведовме дури и судски постапки, а за останатите се обративме до Државниот инспекторат за труд. Се постапува, редовно не известуваат, добиваме каде се врачени решенија и каде се исплатени глоби. Најголем дел од работниците со тие решенија се вратени на работа, онаму каде што не се вратени ССМ им овозможува бесплатна правна помош, ги застапува пред судовите за да докажат дека им се нарушени тие работнички права, изјави Дарко Димовски, претседател на ССМ.

Во периодот од јануари и март 2021 година, Државниот инспекторат за труд направил 3.738 надзори по претстваки пријавени од граѓани кои што сметаат дека им е повредено одредено право од работен однос или право од заштита и безбедност при работа. Покрај овие вонредни надзори, има 541 контолен надзор, и 267 редовни надзори.

Државниот инспекторат за труд и Сојузот на синдикатите на Македонија, подржани од Меѓународната организација за труд и Европската Унија, во изминатиот период работеле на креирање на апликација преку која граѓаните на брз и едноставен начин, преку своите мобилни телефони ќе добијат директна информација за своите права, и можност за пријавување случаи кога се прекршуваат законите. Станува збор за мобилна апликација.