Во писмото се посочува на потребата од единство во носењето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси, заедно со Акцискиот план за нејзино функционирање како и за потребните законски измени поврзани за навремена реализација на дел од мерките од оперативниот План за борба против корупција.

„Тргнуваме од потребата да се елиминираат пречките и да го унапредиме системот, односно да обезбедиме институциите секогаш да стојат во првите борбени редови против корупцијата. Институциите да обезбедат укажување, спречување, препознавање и санкционирање секаков вид корупција во сите редови на власта без исклучок. Со ова писмо Ви се обраќаме Вам, почитувани пратеници, како клучна алка за донесувањето на потребната законска рамка и регулатива и како одговорни за контролата и надзорот врз институциите на извршната власт и на независните тела, со апел и молба да ги приоретизирате овие процеси и да дадете дополнителен импулс кој ќе го помогне системското справување со корупцијата, стои во писмото од премиерот Заев и вицепремиерот Николовски.

Воедно, во писмото, премиерот Заев и вицепремиерот Николовски, изразуваат благодарност до сите пратеници, за досегашните напори, со апел за уште посилен интензитет за поддршка и учество во реформскиот процес за европеизација, напредок, развој и имплементација на европското законодавство, за владеење на правото и за бескомпромисна борба против корупцијата.

– Поддршката на законските измени кои произлегуваат од Планот за борба против корупција, но и на Националната стратегија, со консензус, ќе прати јасна и недвосмислена порака кон граѓаните чија доверба ја имаме токму за ваквата борба за подобар живот. Таков консензуален чекор ќе биде чуен и виден од граѓаните како државнички и одговорен. Но, ќе ја покаже и спремноста на сите видови власти да застанат на иста страна со граѓаните, се посочува во писмото.

Владата на Република Македонија на ден 02.03.2021 година, на 50-тата седница, го усвои оперативниот документ „План за борба против корупцијата”, како дел од приоритетите од „Акција 21 – Европски стандарди дома“. Овој оперативен документ има за цел преку системски мерки да придонесе во спречувањето и искоренувањето на корупцијата. Неговата имплементација во голема мера зависи од одредени законски измени коишто се потребни за спроведување на Планот, а во исто време и во дел од усвојувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси, за што е потребна вклученоста на Собранието на Република Македонија.