Тој беше заменик-министер за образование во периодот од 2002 до 2006 и пратеник 2006-2008, истакнат член на СДСМ и посветен работник во науката.