Според Државниот завод за статистика, во јуни 2021, во споредба со мај 2021 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 5,2 отсто, во секторот Преработувачка индустрија за 1,5 и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 3,4 проценти.

Во јуни 2021, во споредба со јуни 2020 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 34,2 отсто, во секторот Преработувачка индустрија за 10,1 процент и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 13,1 отсто.