ОН велат дека речиси половина од 46-те милиони жители на земјата се соочуваат со глад и дека поради конфликтот, кој трае од средината на април, на луѓето им е се потешко да ги прехранат своите семејства.
Конфликтот меѓу армијата и паравоените сили во Судан остави милиони луѓе невработени.

ОН велат дека речиси половина од 46-те милиони жители на земјата се соочуваат со глад и дека поради конфликтот, кој трае од средината на април, на луѓето им е се потешко да ги прехранат своите семејства.