Прегледот е објавен во списанието Nature Medicine и се фокусира на зачестеноста на симптомите кај пациенти со „долг Ковид-19“. Најчести се замор, отежнато дишење, анксиозност, депресија и посттрауматски стрес.

Авторите на студијата забележуваат дека владите треба да истражуваат повеќе и да најдат начини да им помогнат на луѓето да се справат со тој ефект.

Кај некои пациенти кои имаат проблеми со белите дробови и долгорочно дишење, студиите исто така покажаа дека вирусот напаѓа и други органи, што доведува до разни компликации, вклучувајќи кардиоваскуларни болести и хронично воспаление.

Прегледани се осум научни студии за долгорочните ефекти на инфекцијата со коронавирус во Европа, САД и Кина. Кај некои пациенти е откриено дека имаат проблеми со неколку органи неколку месеци по отпуштањето од болница.

Триесет отсто од пациентите имаат барем еден симптом, како што се замор, отежнато дишење и психички проблеми.

Една студија во Италија со 143 пациенти покажа дека 90 отсто имале симптоми 60 дена по закрепнувањето од коронавирусот. Најчести се замор (53,1 отсто), отежнато дишење (43,4 отсто), болки во зглобовите (27,3 отсто) и болка во градите (21,7 отсто).

Повеќе од половина од пациентите имаат повеќе симптоми два месеца по излегувањето од болница.

Три студии во Франција, Велика Британија и Кина покажуваат дека помеѓу 25 и 30 отсто од пациентите имаат проблеми со спиењето неколку недели по закрепнувањето.

Кај 20 отсто е забележано опаѓање на косата.