„Објавените мерки за субвенционирање на оброците за храна во скопските градинки и основни училишта на едно просечно скопско семејство со две деца, на годишна основна може да му овозможат заштита помеѓу 350 и 400 евра, покажуваат деталните пресметки. Така, семејствата кои имаат само едно дете во градинка ќе можат да заштедат до 150 евра годишно, благодарение на помошта и субвенционирањето од страна на градот, а двојно или тројно повеќе ќе заштедат оние семејства кои имаат две или три деца во градинка, основно училиште“, вели Шилегов.

Со ваквите мерки, просечното плаќање од 1450 денари за градинка во Скопје, се намалуваат до 700 денари месечно. Кога на ваквата мерка ќе се додаде и таа за субвенционирање на храната за учениците во основните училишта, со 50% од сумата на чинење, која сега изнесува околу 2000 денари месечно, тогаш пресметките покажуваат дека родителите на годишна основа ќе може да заштедат и до 200 евра.

На овој начин, значајно се олеснува семејниот буџет, а родителите ќе плаќаат поевтини оброци за сопствените деца, кои градот и општините ќе ги субвенционираат со 50% од вредноста. Како додадена вредност кон ваквите мерки е и онаа за добивање на бесплатно овошје за сите средношколци, со што директно се промовираат здравите навики кај младите поколенија. Со сите овие предлог мерки, градоначалникот Шилегов во следните четири години ќе овозможи поинаква социјална слика на градот, а Скопје ќе стане социјално свесен град, каде граѓаните ќе имаат посреќни мигови и поквалитетен начин на живот.