Во потег за решавање на итните здравствени проблеми, министерот за здравство се обврза да ги покрие трошоците за лекување за медицинската нега на Леонид Индов во Австрија. Сепак, деталите за изворите на финансирање и износите остануваат необјавени. Владата, под зголемен притисок, ја задолжи водечката фигура во здравствениот систем да се движи низ финансиските сложености и критиките од јавноста за да му помогне на 18-годишниот Индов.

Јавното бара системско решение

Иако оваа заложба нуди делумно решение, таа не може да одговори на пошироките предизвици со кои се соочуваат пациентите како Јани Иванов од Неготино. Со слична судбина и на лекување во Лариса, родителите на Јани чекаат помош од здравствените власти. Владата ја нагласува својата посветеност на изнаоѓање решенија за сите на кои им е потребна, освен само Индов.

-Владата и Министерството за здравство се целосно посветени и ќе најдеме решение да му помогнеме не само на Индов туку и на секој пациент кој има потреба, потврди Илир Демири, министер за здравство.

Системските промени ќе бидат после изборите

Демири призна дека за сеопфатно решение е потребно време и вклученост од различни сектори. По завршување на изборите и избор на нова влада, се очекуваат системски решенија и промени, влада од техничка природа не може да понуди решение. Демири тврди дека треба нови закони и регулативи надвор од ингеренциите на министерството за Здравство.

Се чека средба со семејството на Јани

Одговарајќи на апели во јавноста, министерот Демири ја потврди претстојната средба со семејството на Јани Иванов. Таткото на 19-годишното момче, во јавна молба, ги повика здравствените власти да го преиспитаат случајот на Јани и да донесат информирани одлуки во врска со неговото лекување.

Изјава на Фондот за рокови

Во однос на Јани, Фондот соопшти дека роковите за приговори се изминати, а таткото на Леонид веќе поднел жалба. Бирократските пречки додаваат сложеност на веќе предизвикувачката ситуација со која се соочуваат овие двајца млади пациенти.

Предизвици во третманот: роботска рехабилитација во прашање

И Леонид и Јани, во нивната моментална здравствена состојба, се соочуваат со предизвици за пристап до роботска рехабилитација во Козле. Клиниката ја наведе неспособноста да се третираат пациенти со декубити и трахеостомија, во недостаток на соодветни капацитети. Додека семејствата чекаат системски решенија, граѓаните покажуваат хуманост преку организирање акции за поддршка и на Леонид и на Јани.

Сценариото што се развива ја нагласува непосредната потреба од насочени интервенции и покренува прашања за издржливоста и приспособливоста на здравствениот систем за да одговори на итните потреби на ранливите пациенти.

Извор: SITEL