Забрането е да се спроведуваат какви било операции со криптовалути помеѓу граѓаните и помеѓу организациите.

Криптовалутите во Турција престануваат да бидат достапно средство за плаќање меѓу договорните страни преку посредници или директно за купување стоки и услуги.

Суштината на воведените правила е дека официјално регистрираните и лиценцирани финансиски платформи, услуги и системи за плаќање во Турција кои работат или имаат можност да работат со криптовалути го губат правото да обезбедат какви било услуги за операции за порамнување со нив.

Во моментов е нејасно дали и двете лиценцирани банки во Турција или самата Централна банка ќе можат официјално да обезбедуваат такви услуги наместо независни даватели на услуги.

Но, познато е дека, како што стојат работите сега, Централната банка нема да обезбеди, да гарантира и да регулира извршување на трансакции со криптовалути.

Централната банка смета дека таквите трансакции носат сериозни ризици за договорните страни, вклучувајќи го и недостатокот на каква било ефективна контрола од страна на официјалните регулатори.