На протестот на ВМРО-ДПМНЕ пред министерството за здравство од Филипче беше побарана оставка за смртта на над 4200 луѓе и начинот на кој се справува со кризата.