Тестирањето било извршено на 93 позитивни примероци со тестови наменети за идентификување на британскиот и јужноафриканскиот вид.

Имајќи предвид дека на крајот на февруари имаше забележително зголемување на позитивните резултати од вкупниот број извршени тестови, и зголемување на бројот на хоспитализации, како и повторно заболување на луѓето кои веќе страдале од Ковид-19, оваа институција одлучила да спроведе ваков вид на тестирање со цел да се следи динамиката на циркулација на мутантната форма.

Од првиот сет на примероци, кој го опфаќа периодот на првата половина на март (од 1 март до 15 март 2021 година), беа избрани 93 примероци, што покажа дека мутантната форма N501Y е присутна во 66,66 проценти од примероците, или две третини тестирани.

Интересно е што еден примерок бил позитивен на двете форми на вирус во исто време. Мутацијата N501Y е присутна во британскиот вид Б.1.1.7 и во јужноафриканскиот вид 501W2. Разликата помеѓу овие два вида може да се направи со секвенционирање.

Во регионот во моментов од овие два вида доминира британскиот вид Б.1.1.7. Институтот планира да ја изврши следната анализа за примероците собрани од 15 март до 31 март за да ја следи динамиката на циркулација на овие видови.