Во Македонија, просечно четиричлено семејство се соочува со финансиски предизвик да го покрие најкраткиот месец во годината. За одржување на скромен начин на живот во својот дом, минималниот услов е 57.476 денари. Но, доколку семејството престојува под кирија, минималниот репер ескалира на 72.851 денар, според пресметките на Сојузот на синдикати.

Рапределба на трошоците од минималната кошница

1. Храна и пијалоци: Главниот виновник

На врвот на листата на месечни трошоци, значителен удел бараат храната и пијалоците, кои заземаат 36,9 отсто од буџетот. Во февруари тоа изнесува 21.219 денари, со што се нагласува значителната финансиска распределба потребна за одржување на урамнотежена исхрана.

2. Образование: Втор приоритет

Образованието го обезбедува второто место во хиерархијата на трошоците, со 12,2 отсто од вкупниот буџет, што е еднакво на 7.022 денари. Ова ја нагласува важноста на инвестирањето во развојот на знаењата и вештините.

3. Режиски трошоци: кирија, комунални услуги и повеќе

Киријата, струјата, водата и парното заеднички придонесуваат за режиските трошоци кои сочинуваат 10,5 отсто од буџетот. Ова изнесува вкупно 6.014 денари, прикажувајќи го финансискиот притисок поврзан со обезбедувањето и одржувањето на соодветен простор за живеење.

4. Транспорт и облека

Трошоците за транспорт и облека тесно се натпреваруваат, секој од нив бара 8,6 отсто (4.956 денари) и 8,5 отсто (4.902 денари), соодветно. Овие категории ги истакнуваат предизвиците со кои се соочуваат семејствата во балансирањето на мобилноста и одржувањето на презентабилен изглед.

5. Рекреација, култура и комуникација

Рекреацијата и културата бараат удел од 7,4 проценти (4.245 денари), што ја нагласува важноста на слободното време и културниот ангажман. Следат трошоците за комуникација со 4,3 проценти (2.473 денари), што ја одразува потребата за поврзување во денешното дигитално доба.

6. Здравје и хигиена

Во однос на здравјето и личната хигиена, семејствата издвојуваат 1,9 отсто (1.115 денари) за овие суштински потреби. Додека здравјето е приоритет, ограничените ресурси може да го ограничат сеопфатното покривање.

Предизвици и размислувања за платите

Со минимална плата од 20.175 денари, на семејствата им е предизвик да врзат крај со крај, а им недостасуваат 17.126 денари. Дури и двајцата родители да работат за минимална плата, во домашниот буџет се забележува прилив само од 40.350 денари, што остава значителен дефицит.

Сценариото малку се подобрува со просечна плата од 38.843 денари, но тоа е изводливо само доколку семејството поседува живеалиште. Изнајмувачите може да се борат да ги задоволат сите месечни потреби, со помалку од пет илјади преостанати од две плати.

Споредбено, сегашната синдикална кошничка, која изнесува 57.476 денари, е поскапа од претходниот месец за 313 денари. Сојузот на синдикати применува нова методологија, која се состои од 11 суштински ставки, за мерење на минималната синдикална кошничка од декември.

Како заклучок, финансиската сојстоба во Македонија дава предизвикувачка слика за семејствата, нагласувајќи ја потребата од промислено буџетирање и евентуално повторно разгледување на структурите на платите за да се обезбеди поодржлива егзистенција.

Извор: Пари