Во своето обраќање премиерот Заев истакнал дека една од најсилните поддршки на оваа иницијатива е насочена кон унапредување на регионалната соработка во земјоделството и прехранбената индустрија на земјите кои се дел од „Отворен Балкан“, и додаде дека на состанокот во Тирана, веќе има конкретни резултати кои создаваат услови соработката во овие области да добие нов импулс и динамика благодарение на договорите и меморандумите што ги потпишавме.

– Земјоделско-прехранбената индустрија е една од најважните индустрии на Западен Балкан во однос на индустриското производство, обемот на трговијата, генерирањето на работни места и во однос на географската распространетост. За тоа колку е значаен овој сектор и зошто го заслужува нашето внимание, говорат и бројките. Земјоделско-прехранбената дејност во вкупниот промет на индустриското производство учествува со 24 отсто од вкупниот прометот во регионот на Западен Балкан. Споредено со просекот на Европската Унија, каде што земјоделските и прехранбените производи учествуваат со 15 проценти, станува јасно колку е важна улогата и местото на земјоделството и прехранбената индустрија во нашиот регион, нагласил премиерот Заев.

Како што соопштија од владината прес-служба, тој додал дека земјоделството игра важна улога и во вкупната економија на Западен Балкан, кој, како примарен сектор, учествува со 12 отсто во вкупниот БДП на регионот, и дека во споредба до просекот на ЕУ каде што земјоделството учествува во 1,56 отсто во вкупниот БДП, станува јасно дека земјоделството и понатаму е еден од главните двигатели на растот во регионот.

– Бројките што ги спомнав доволно силно го илустрираат потенцијалот на регионалната соработка во земјоделството и во производството на храна. За да се овозможи зголемување на трговската размена значајно е меѓу себе да соработуваме и да работиме заедно на унапредување на стандардите и соработката. Олеснувањето на административно-царинските формалности за слободен проток на стоки е еден од клучните аспекти за раст на економијата. Затоа првично се фокусиравме на овие прашања. Поедноставувањето на процедурите, намалување на времето на чекање на границите и тежнеење кон слободен проток, е видлив резултат, потенцирал претседателот на Владата Заев.

Заменик-министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски во своето обраќање се задржал на значењето на потпишаните договори и нагласил дека со признавањето на сертификатите од трите страни, транспортот на земјоделските производи и на храната ќе се поедностави и ќе се забрза со што ќе се намалат загубите и ќе се обезбеди побрз пристап на производите на регионалниот пазар.