Жителите се против изградбата на Центар за странци.