Се очекува на средбата да се најдат решенија за Законот за државјанство, што е причина работата на Собранието подолго време да е блокирана.