Го пренесуваме соопштението во целост:

„Со ова е загрозен опстанокот на оваа стопанска гранка и во прашање се доведени работните места на повеќе од 3.500 директно вработени во спортските обложувалници и преку 50.000 вработени во други дејности коишто зависат од работењето на обложувалниците.

Од почетокот на пандемијата, спортските обложувалници доследно и во целост ги почитуваат сите мерки и протоколи за работа кои ги носеше Владата за превенција од Ковид-19. Спортските обложувалници беа првите целосно затворени субјекти дури два месеци, во периодот од март до мај 2020 година. По отворањето, обложувалниците продолжија да работат по најстроги протоколи, иако во објектите на спортските обложувалници практично и да нема задржување. Работата се одвива преку шалтерски систем со минимално задржување на играчите, а дека мерките и протоколите се почитуваат во целост го потврдува и фактот дека ниту еден објект не е санкциониран за непочитување на истите.

Со оглед на лошите финансиски резултати од работењето кои ги бележат членките, а предизвикани од новите ковид мерки, земајќи ги предвид претходно наведените факти, бараме Владата и Комисијата за заразни болести да направат итна промена на мерките за спортските обложувалници, односно тие да бидат изземени од објектите во кои при влез задолжително треба да се поседува и прикаже сертификат за вакцинација или тест за прележан ковид во последните 45 дена.

Во спротивно, бараме итно носење на економски мерки за помош со кои би се помогнало на спортските обложувалници, но и на сите други субјетки кои се соочуваат со истиот проблем, а во насока на поддршка за одржливост на бизнисот и зачувување на работните места.
„Ние како Асоцијација и сите наши членки даваме целосна поддршка на Владата во напорите да се спроведе што помасовна имунизација на населението. Веруваме дека вакцинацијата е најдобриот начин што поскоро да се излезе од кризата, да се стабилизира економијата и да продолжат инвестиции и развој во стопанството. Но до тогаш, не смееме да дозволиме да решавајќи еден проблем, отвориме низа други кои дополнително ја дестабилизираат економијата и бизнисот“. – велат од АСОМ.

Во насока на ова, повторно апелираме Владата итно да овозможи он-лајн игри на среќа преку домашните лиценцирани приредувачи кое дополнително ќе придонесе кон поголема безбедност за играчите и ќе помогне во одржување на дејноста која има силен социо-економски придонес во државната економија. Секоја година од индустријата на игри на среќа во државниот и локалните буџети се слеваат повеќе од 250 милиони евра. Тука се вклучени директни и индиректни приходи, придонеси и даноци за плати, закуп на деловен простор.

Воведувањето на он-лајн игрите на среќа преку домашните лиценцирани приредувачи ќе значи уште поголем прилив во државниот буџет и повеќе средства кои понатаму се вложуваат во подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Сега, немањето можност за играчите легално да ги користат он-лајн игрите на среќа преку домашните лиценцирани приредувачи, придонесува тие да играат на странски сајтови што предизвикува одлив на средства надвор од државата во вредност од 40 до 50 милиони евра на годишно ниво, по сите основи. Со тоа губат и приредувачите и државниот буџет“, велат од АСОМ.