Бројот на ноќевањата е зголемен за 46,6 проценти, а во првите седум месеци годинава се регистрирани вкупно 317.713 туристи кои оствариле 1.034.645 ноќевања.

Имајќи предвид дека во светски рамки туризмот беше една од најпогодените индустрии од пандемијата со Ковид 19, главниот фокус на Владата преку Министерството за економија како надлежна институција за развој на туризмот беше да се подржат најпогодените сектори. Фокусот беше во зачување на работни места во овој сектор и подршка на индустријата преку конкретни финансиски мерки. Имајќи ги предвид бројките на туристи и ноќевања можеме да покажеме дека мерките кои се имплементирани дадоа видливи резултати.

– Бројот на домашни туристи е зголемен како резултат на кампањата „Дома си е дома“ и ваучерите за туризам, додека кај странските туристи безбедносниот печат ги даде очекуваните резултати, додава Бектеши.

Оваа година Министерството за економија како една од мерките за поддршка на туризмот додели над 3.500 ваучери за домашен туризам во вредност од 12.000 денари за работници со ниски приходи кои што можат да се користат во домашните туристички капацитети најдоцна до 30 ноември годинава.