На дневен ред на Комисијата за здравство се измените и дополнувањата на Законот за комплементарна и алтернативна медицина, на Законот за лековите и медицинските средства, двата во второ читање, како и Предлог на закон за дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка, во второ читање.

Измените и дополнувањата на Законот за комплементарна и алтернативна медицина, на Законот за лековите и медицинските средства, двата во второ читање, се на дневен ред и на Законодавно-правната комисија.