Тој откри дека покачувањето може да достигне и 15 отсто.