– Протестот е мотивиран од сериозните опструкции што претседателот на Уставниот суд ги прави во врска со иницијативата за оценка на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банки, информираат штедачите.