Причината за пренасочувањето е сообраќајна незгода.