Во периодот од 12:00 до 14:30 часот корисниците на дел од ул.Востаничка, дел од ул. Св.наум Охридски, дел од ул.Баница (општина К.Вода);

Во периодот од 11:00 до 14:00 часот корисниците од нас. Лисиче, ул.Димитар Туриманџовски, нас.Лисиче, дел од ТЦ Лисиче, дел од ТЦ Лисиче околу маркет Елида (општина Аеродром),

Во периодот од 7:30 до 15:30 часот корисниците од село Миладиновци, Дељадровци, Текија, ТС Петља Аеродром, улично осветлување на клучката Аеродром Петровец, (општина Илинден и општина Петровец)

Во периодот од 8:30 до 11:30 часот корисниците од бул. Кузман Јосифовски Питу, дел од ТЦ Скопјанка, „Мезе бар“ (општина Аеродром).

Во периодот од 7:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.Иван Хаџиниколов, куќните броеви од 75 до 87 околу НЛБ Тутунска банка (општина К.Вода).

Во периодот од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Долно Количани, с.Пагаруша, с.Вртекица, с.Рамни Габер( општина Студеничани), дел ос с.Матка (општина Сарај).

Во периодот од 9:45 до 14:45 часот корисниците од ул. Скупи – потрошувачите кај Ратко Митровиќ (општина Карпош).

Во периодот од 8:00 до 12:00 часот корисниците на дел од с.Шишево (општина Сарај).