Оваа одлука доаѓа согласно позитивното меѓународно законодавство и почитувањето на сите човекови права.