Погледнете ја прес конференцијата пред почетоткот на работната вечера.