На 66-тата седница, со почеток во 12:00 часот, Владата според дневниот ред ќе ги разгледа Предлог-програмата за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година, и Програмата за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за оваа седница ја достави на разгледување и усвојување и Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година.

На предлог на Министерството за образование и наука ќе биде разгледан и Предлогот за поведување на постапка за водење на преговори за склучување договор за заемно признавање на професионални квалификации на доктори по медицина, доктори по стоматологија и архитекти во контекст на договорот за слободна трговија на Централна Европа.

Пред министрите, на редовната седница ќе се најде за разгледување и Предлог-програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Северна Македонија за период 2021-2026 година, предложена од Министерството за локална самоуправа.

За донесените одлуки и заклучоци од 66-тата седница, која ќе се одржи преку видеоконференциска интернет врска, јавноста ќе биде известена преку соопштение веднаш штом ќе биде завршена.