Според податоците на Државниот завод за статистика, 66,5 отсто од вкупно потрошената електрична енергија е од домашно производство, а 93,17 отсто од потрошениот јаглен се употребени за производство на струја.