Новите вработувања ќе ја зголемат нејзината работна сила во земјата за повеќе од една петина – од 23.000 на 28.000, соопшти компанијата од седиштето во Минхен.

Амазон бара вработени за своите центри за испорака, како и за одделите за маркетинг, финансии и истражување. Компанијата не го одреди точниот број на работни места во секој оддел.

Во Германија, компанијата работи со четири центри за истражување и развој во Ахен, Берлин, Дрезден и Туебинген.

Амазон е во пораст секаде во светот. На крајот на декември, скоро 1,3 милиони луѓе работеа за компанијата на глобално ниво.