Проценката е направена врз основа на само 0,3 проценти вакцинирано население до 6 април, односно 14.000 аплицирани дози.

Србија е неприкосновен лидер по вакцинација за Ковид-19 во регионот, но и во самиот европски и светски врв, па за неа се проценува дека ќе ја победи болеста за пет месеци.

Словенија тоа ќе го стори за 10 месеци, Грција за 13, Романија и Црна Гора за 15, Хрватска за 16 итн.