„Списоците се прават телефонски, врз основа на познанства и врски“, пишуваат револтираните граѓани на Фејсбук.

Според некои податоци се вели дека 18.000 дози вакцина се доделуваат по основ на пријатели, а не по систематизација.