Министерството за внатрешни работи се најде во неволја бидејќи пристигнаа само 20.000 обрасци за пасоши од предвидените 400.000, што ги остави властите да се борат да ја решат оваа криза. Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, го обелоденува алармантниот недостиг и пристигната количина која сочинува само 5% од договорената количина.

Променети услови: Откривање на договорот

Тошковски тврди дека посебен акт довел до измена на првичниот договор, оспорувајќи ги првично предвидените услови кои предвидувале многу поголема понуда на обрасци. Мистеријата околу промената поттикнува итна истрага за околностите на оваа промена.

Пропуштен рок: Смени во договорот со конкретен акт

Наспроти договорната обврска до претходниот ден да пристигнат 400.000 формулари, Тошковски посочува дека овој рок е ревидиран со одреден акт. Збунувачките промени во временските рокови покренуваат прашања за договорниот интегритет и факторите кои придонесуваат за ова неочекувано отстапување.

Законодавно изјаснување: Министерството повикува на ревизија на патните исправи

Како одговор на кризата што се наѕира, МВР посегнува до пратениците, барајќи законски прилагодувања слични на оние што се спроведуваат за возачките дозволи. Овој апел има за цел да го рационализира издавањето на патните исправи и да ги надмине предизвиците што ги носи изменетиот договор за снабдување.

Издавање пасоши во услови на хаос

Министерството за надворешни работи презема проактивни мерки со најава за отпочнување на операции со двојни смени во дипломатско-конзуларните претставништва во Минхен, Бон, Берн и Венеција. Целта е да се задоволи зголемената побарувачка за пасоши кај македонските граѓани додека не се нормализира состојбата и стивнуваат барањата од конзуларните служби.

Давање приоритет: 20.000 формулари резервирани за критични случаи

Со ограничениот залиха од 20.000 обрасци, приоритет имаат граѓаните кои го забрзале барањето за пасош, придружено со плаќања за итна постапка и лицата кои даваат лекарски уверенија. Овој стратешки пристап обезбедува ефикасна распределба на расположливите ресурси на оние на кои им е очајна потреба.

Одговорност на лидерството: Тошковски ја припишува кризата на претходната неактивност

 

Тошковски  ја препиша вината за кризата со пасошите во на неработењето на претходното раководство. Ова откритие ја нагласува потребата за одговорност и темелно испитување на одлуките што доведоа до сегашната неволја.

Извор: MKD