Со тоа пресудата стана правосилна.

Нејзините адвокати велат дека ќе поднесат вонреден правен лек до Врховниот суд, но и дека кога ќе го добијат упатниот акт, ќе побараат одложување на издржувањето на затворска казна.