– Како ќе ја постигнеме оваа цел? Преку модернизирање и инвестирање во еколошки филтри и десулфуризација во двете најголеми постројки, РЕК Битола и РЕК Осломеј, и продолжување на нивниот животен век до 2040-тата година. Колку повеќе произведувате, толку цената на електричната енергија е пониска, појаснува Мицкоски.

Поефтина струја за домаќинствата!

Првата политика која ВМРО-ДПМНЕ ја презентира пред граѓаните е: Поевтина струја за домаќинствата!

Како ќе ја постигнеме оваа цел?

Преку модернизирање и инвестирање во еколошки филтри и десулфуризација во двете најголеми постројки, РЕК Битола и РЕК Осломеј, и продолжување на нивниот животен век до 2040-тата година. Колку повеќе произведувате, толку цената на електричната енергија е пониска.

#МакедонијаЗаСитеЛуѓе

Posted by Hristijan Mickoski on Thursday, July 15, 2021