Сандев надвор од својата волја и со притисок се држи за поротник и покрај тоа што има 60 години и треба да оди во пензија.

Во случајот Талир е замрзната сметката и имотот на партијата и доколку биде назначен нов поротник случајот треба да се врати од почеток и имотот и сметката одмрзнати.