Од Кабинетот на Пендаровски соопштуваат дека одлуката е донесена врз основа на Одлуката на Владата за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на државата и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на пандемија на Ковид-19, како и предлогот на Владата за учество на дел од припадниците на Армијата во справување со кризната состојба.

Според Одлуката на Владата кризната состојба ќе трае најмногу 30 дена, почнувајќи од 1 април 2021 година.

Владата во одлуката воедно му препорача на Главниот штаб при Центарот за управување со кризи веднаш да почне со подготовка на акциски план за превенција и справување со ситуацијата на подрачјата на јужната и северната граница на Република С. Македонија, како и целосен преглед за расположливи човечки и материјално – технички ресурси и план за координирано дејствување, а Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Армијата на Република С. Македонија, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, со сите останати засегнати државни институции, да ги стават на располагање сите расположливи капацитети и ресурси кои може да се стават во функција на справување со кризната состојба.