Лицето било спроведено во Казнено-поправната установа Затвор Идризово за издржување на казната.