Таа објасни дека тоа се прави во консултација со граѓаните кои побарале нивното ревакцинирање да не биде во текот на празниците.

Што се однесува до пунктовите за вакцинација, тоа ќе зависи од количините со кои тие располагаат.

Ако имаат количини верувам дека ќе работат и ќе ја спроведат вакцинацијата, изјави Чагороска.