Членки на оваа група се Велика Британија, САД, Канада, Франција, Германија, Италија и Јапонија, а целта на нивниот состанок е да ја оживеат улогата на Г7 и да создадат поширок бедем против оние за кои се смета дека го поткопуваат меѓународниот поредок.

Ова првенствено се однесува на Кина и Русија.

Ќе присуствуваат и претставници на Европската унија, како и индискиот министер за надворешни работи.

Исто така беа поканети Австралија, Индија, Јапонија, Јужна Кореја и Јужна Африка.