Како што соопшти ЈП Македонија пат, по 17.00 часот патниот правец ќе биде отворен за сообраќај и на оваа делница, при што ќе биде обезбеден со лица од страна на изведувачот на работите и соодветна сообраќајна сигнализација.

Од Охрид до Баба регионалниот патен правец ќе биде отворен за сообраќај во девете насоки.