За предизвиците на новата локална самоуправа разговаравме со Александар Стојкоски, градоначалник на општина Ѓорче Петров.