– Попишани вкупно 1.460.552 лица.

Ако од овие 450.000 се деца остануваат 1.000.000 гласачи.

Кои се оние 800.000 гласачи кои плус од овие се запишани во избирачките списоци?

Која е таа држава во која официјалните податоци варираат за половина од населението? прашува Најчевска во објава на Фејсбук.