Кралскиот клуб изгуби 300 милиони евра приход во текот на 15 месеци, пред сѐ поради паузата во сезоната.

Пресметката се однесува на периодот од почетокот на март 2020 година до 30 јуни 2021 година.

Падот на приходите значително влијаеше на работењето на клубот, особено на трансфер пазарот.

Сепак, Реал оствари позитивно салдо од 874.000 евра.

Ова беше овозможено благодарение на фактот дека тие заштедија на платите на играчите кога воведоа намалување на платата за десет проценти.

Она што е добра работа за Реал е намалувањето на нето-долгот од 240 на само 46 милиони евра за сезоната 2020/21.

Во моментов клубот има 534 милиони акции и 122 милиони евра во готово.