– Со оглед на цените на заштитните маски и останата опрема (и колку нè пљачкаа есеноска, а верувам и нареднава есен) сега е вистински момент за правење на мала залиха, напиша Лазаров.