Драган Илиевски е нов В.Д. Директор на ЗОО Скопје. Илиевски има повеќе од 20 години работно искуство на раководни позиции во приватниот сектор.

Дипломиран машински инженер е на Машинскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а има завршено магистерски студии по Економија.

Илиевски доаѓа на позицијата по разрешувањето на претходниот В.Д Директор Кристијан Стаменов.