Општинскиот изборен комитет констатирал со записник дека фали едно ливче.

Подоцна ливчето е пронајдено во корпата за ѓубре од страна на друг член на избирачкиот одбор.