Еден функционер со својата плата според новата пресметка покрива две ипол Синдикални минимални кошници или еден функционер по најновните пресметки вреди колку десетчлено семејство и истиот може со само една своја плата да покрие основни трошоци за две ипол семејни домакинства, а според пресметките за износот на Синдикалната минимална кошница на Министерот за економија, една фукционерска плата покрива три Синдикални минимални кошници.

„Министерот за финансии нема да ја почитува Одлуката на Уставниот суд и нема да им исплати зголемени плати на функционерите за чија пресметка основната нето плата е единица пресметковен коефициент и се множи по просечна плата и платите ќе им ги зголеми само линеарно за 2.175 денари. почитува закони и судски одлуки кога платите за фунционерите несразмерно се зголемуваат во сооднос со платите на работниците.

Нехумано и нечовечки е фунционерите да уживаат, а работниците да преживуваат!

Потсетуваме дека токму работниците ги бираат функционерите, а не обратно!