– во време од 08,00 – 11,00 часот дел од корисниците на ул. Лазар Димитров (од број 38 – 45) како и дел од ул Добромир Хрс (о. Аеродром);
– во време од 09,00 – 14,00 часот дел од корисниите од ул. Јуриј Гагарин кај ООУ Владо Тасевски (о. Карпош) и
– во време од 09,00 – 14,30 часот корисниците од ул. Сердарот покрај реката Мала Рада (о. Кисела Вода).