Оттаму посочија дека може да се организира тестирање за туристи кои имаат доказ за платена такса за престој во еден од хотелите или регистрирано приватно сместување на територијата на Црна Гора.

Министерството истакна дека, за ефикасност, тестирањето е закажано со контактирање на лице од хотел или приватно сместување најмалку 72 часа пред враќањето на туристите во нивната земја да се јават во Хигиенско-епидемиолошката служба на локалниот здравствен дом во општината каде што тој објавија сместување на тестирање на книги.

Туристот со кој е склучен договор за тестирање е должен да дојде и да го изврши тестирањето во договореното време.

Ресорното министерство апелираше до сите хотелиери и сопственици на приватни сместувачки капацитети да направат дополнителни напори и да ја преземат обврската да се регистрираат и закажат тест за ПЦР за гостите и да им овозможат на туристите да дојдат на закажаното место.